Thứ Năm, 27 tháng 2, 2014

Xây Dựng Đất Nước Đẹp Giầu

Ngày xưa cùng đi đánh Mỹ giữ non sông
Dấn thân vào nơi lửa khói
Dẫu hy sinh quyết không sờn lòng
Dù bom rơi mưa giật gió gào
Tinh thần cửa Người chiến sĩ
Vẫn bám đường sửa cầu thông xe
Ta diệt ngay xác chúng tan tành
Ngày đêm ở nơi trận tuyến Nữ xung phong
Chúng con làm theo lời Bác
Đến những nơi khó khăn Đảng cần
Vượt gian nguy bám trụ, bắc cầu
Thông đường để xe góp sức
Với chiến trường cùng bộ đội lập công
Mỹ thua, lũ Ngụy quyền tan
Bác Hồ khen, Nữ Việt Nam
Xứng với Tám Chữ Vàng
Ngày nay Việt Nam thống nhất
Hết xâm lăng
Chúng ta chị em phụ nữ
Đã xông pha chiến tranh một thời
Về quê hương xây dựng nước nhà
Mỗi ngày được thêm đổi mới
Sánh bước cùng bạn bè năm châu
Tiến lên, Nữ cựu Xung phong
Hãy cùng nhau xây dựng nên

Đất nước đẹp giầu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét