Thứ Năm, 27 tháng 2, 2014

Vui Bầu Cử

Ta là dân nước Việt Nam
Được cầm lá phiếu họp bàn công khai
Chọn ai có Đức có Tài
Sống vui chung hưởng gian nan chống chèo
Quyết tâm thắng giặc đói nghèo
Việt Nam hội nhập thương trường vươn xa
Vì Đảng vì Nước non nhà
Sống đời thanh bạch xá chi nhọc nhằn
Luyện Tài Trí Đức Hồng Chuyên
Ngược xuôi thành thị đi cùng nước non
Ban mai chim hót véo von
Người đi cầu cử râm ran nói cười
Chọn ai Tài - Đức vẹn mười
Thương dân chọn Nghĩa với Người đã qua
Hy sinh cho Đất Nước nhà
Bắc – Nam xum họp một nhà chung vui
Cùng nhau nô nức đi bầu

Niềm vui rạo rệu ghi sâu trong lòngTa là dân nước Việt Nam
Được cầm lá phiếu họp bàn công khai
Chọn ai có Đức có Tài
Sống vui chung hưởng gian nan chống chèo
Quyết tâm thắng giặc đói nghèo
Việt Nam hội nhập thương trường vươn xa
Vì Đảng vì Nước non nhà
Sống đời thanh bạch xá chi nhọc nhằn
Luyện Tài Trí Đức Hồng Chuyên
Ngược xuôi thành thị đi cùng nước non
Ban mai chim hót véo von
Người đi cầu cử râm ran nói cười
Chọn ai Tài - Đức vẹn mười
Thương dân chọn Nghĩa với Người đã qua
Hy sinh cho Đất Nước nhà
Bắc – Nam xum họp một nhà chung vui
Cùng nhau nô nức đi bầu
Niềm vui rạo rệu ghi sâu trong lòng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét