Thứ Năm, 27 tháng 2, 2014

Thực Hiện Nghị Quyết 32

Hỡi người chiến sỹ công an
Anh mặc áo vàng cảnh sát giao thông
Các anh luôn nhớ trong lòng
Giữ đường thông thoáng , an toàn mọi nơi
Ba Hai nghị quyết ra rồi
Toàn Dân đội mũ khi ngồi lên xe
Giao thông bốn phía đi về
Đèn xanh – Đèn đỏ anh chia rõ ràng
Ai gây ùn tắc rẽ ngang
Anh đã nhẹ nhàng giải thích cho Dân
Mong sao ai cũng góp phần
Giảm thiểu thương tích là lòng anh vui
An toàn , trật  tự mọi nơi
Tuyên truyền sâu rộng mọi nơi mọi nhà
Ngày ngày đường phố của ta
Có Anh đứng đó ngả nào cũng thông

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét