Thứ Năm, 27 tháng 2, 2014

Chào Mừng Thành Công Đại Hội 3. Người Cao Tuổi Việt Nam

Mặt trận Tổ Quốc quận Đống Đa
Phát động thi đua khắp huyện nhà
Bao nhiêu các cụ Người cao tuổi
Xứng đáng nêu gương giữ nếp nhà
Sống vui ,Sống khỏe,Chăm luyện tập
Công tác hăng say chẳng ngại già
Mặt trận tổ chức Đại Hội ba
Kính dâng Đại Hội những Đóa hoa
Quyết đưa Nước Việt ngang tầm vóc
Để cùng sánh bước với năm châu .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét