Thứ Tư, 26 tháng 2, 2014

Phòng Chống Mại Dâm


Nhớ ngày mười bảy tháng ba
Thường vụ quốc hội đã cho ra đời
Pháp luật phòng chống mại dâm
Tuyên truyền sâu rộng trong Dân cho tường
Tránh phòng bệnh tật tai ương
Gia đình hạnh phúc phố phường yên vui
Mọi nhà đầy ắp tiếng cười
Xứng danh thanh lịch là người Tràng An .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét