Thứ Năm, 27 tháng 2, 2014

Bầu Người Tài Đức

Tay cầm lá phiếu xinh xinh
Lòng vui khôn xiết thắm tình nước non
Ta cùng nhắc nhở cháu con
Bầu người Tài - Đức vẹn tròn trước sau
Mong sao Nước mạnh Dân giầu
Hết quân tham nhũng đồi sầu thành vui
Thi đua yêu Nước thương Nòi
Đổi mới hội nhập rạng ngời Thủ Đô
Nhớ công ơn - Đảng Bác Hồ
Niềm tin là phiếu Cờ Đồ Vinh Quang
Năm năm chọn mặt gửi vàng
Bầu Người Tài – Đức vẻ vang nước nhà

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét