Thứ Sáu, 28 tháng 2, 2014

Một số hình ảnh của tác giả Nguyễn Thị Anh Đoàn

Hội thi Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí MinhĐội văn nghệ CCB phường Văn Chương

Giao lưu các CLB phụ nữ Đống Đa ngày 8/3/2003

Giao lưu văn nghệ Mừng Xuân Đất Nước 24/3/2013Chứng nhận tham dự Đại hội hợp xướng lần thứ 1 tại Hội An

Đại hội CLB thơ Việt Nam 2008Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét