Thứ Năm, 27 tháng 2, 2014

Bác Là Ánh Sáng Bình Minh

Bác đi khắp bốn phương trời
Vượt ngàn sóng dữ tìm nơi Hòa Bình
Bác lo cho Đất Nướ mình
Tự Do - Độc Lập quang vinh muôn đời
Năm châu kính trọng đức Người
Cờ hồng phấp phới rập trời Việt Nam
Quốc Khánh một chín bốn lăm
Nước Nam hết giặc non sông huy hoàng
Bác dạy ta phải kết đoàn
Toàn Dân ghi nhớ thỏa lòng Bác mong
Bác là đuốc sáng trong đêm
Soi đường dẫn lối thoát đời cần lao .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét